nieruchomości>domy sprzedaż>domy sprzedaż Poznań

319m² Poznań (14-06-2019)

Dom na sprzedaż Poznań
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Dom na sprzedaż

Lokalizacja:
Poznań

Powierzchnia domu/działki:
319 m²/5046 m²

Cena sprzedaży:
316.900 zł

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Poznań, dnia 2019-05-16Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Poznań Grunwald i Jeżyce Łukasz Dykier

Kancelaria nr II w Poznaniu

ul.Głogowska 144/3 , 60-205 Poznań

Sygn.akt KM 58/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce Łukasz Dykier

Kancelaria nr II w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w

dniu 1.08.2019 r. o godz. 12.00 w Sali Nr 1.06 Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce,

ul. Kamiennogórska 26 Poznań odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J Aprzysługującego dłużnikowi Michałowi Grodzkiemu udziału ( 1/2 ) w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Poznaniu, przy ul. Biwakowej 5, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto nr PO1P/00079855/6.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 475.350,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania to jest kwotę:

316.900,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości to jest 47.535,00 zł w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Możliwe jest także wpłacenie rękojmi na rachunek bankowy komornika : PKO BP I O Poznań nr rachunku 51 1020 4027 0000 1002 0390 1337 z zastrzeżeniem, że uznanie na rachunku komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest najpóźniej w dniu 31.07.2019 r.Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Poznań, dnia 2019-05-16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Poznań Grunwald i Jeżyce Łukasz Dykier

Kancelaria nr II w Poznaniu

ul.Głogowska 144/3 , 60-205 Poznań

Sygn.akt KM 58/14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce Łukasz Dykier

Kancelaria nr II w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w

dniu 1.08.2019 r. o godz. 12.20 w Sali Nr 1.06 Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce,

ul. Kamiennogórska 26 Poznań odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J A

przysługującego dłużnikowi Tomaszowi Górnickiemu udziału ( 1/2 ) w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Poznaniu, przy ul. Biwakowej 5, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto nr PO1P/00079855/6. Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 475.350,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania to jest kwotę:

316.900,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości to jest 47.535,00 zł w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Możliwe jest także wpłacenie rękojmi na rachunek bankowy komornika : PKO BP I O Poznań nr rachunku 51 1020 4027 0000 1002 0390 1337 z zastrzeżeniem, że uznanie na rachunku komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest najpóźniej w dniu 31.07.2019 r.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Kontakt:
Komornik Sądowy Łukasz Dykier
tel: (61) 842 02 23
poznan13@komornik.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 4036/3186/ODS
Osoba kontaktowa: Komornik Sądowy Łukasz Dykier
email: poznan13@komornik.pl
tel. (61) 842 02 23

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO