nieruchomości>domy sprzedaż>domy sprzedaż Poznań

162,25m² Poznań (27-01-2020)

Dom na sprzedaż Poznań
Dom na sprzedaż Poznań
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Dom na sprzedaż

Lokalizacja:
Poznań

Powierzchnia domu:
162,25 m²

Cena sprzedaży:
795.300 zł

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań, działając na podstawie art. 952 kpc, art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 13-03-2020 o godz. 09:20

w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.06, przy ul. Kamiennogórskiej 26

odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości opisanej jako:

(nieruchomość gruntowa zabudowana) usytuowanej pod adresem 60-416 Poznań, ul. Olsztyńska 8, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00020439/6 należącej do: Matczak AndrzejW skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi działka gruntowa nr 104 o powierzchni wynoszącej 1233 m2 zabudowana od frontu ulicy Olsztyńskiej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz znajdującym się za nim budynkiem warsztatowym. Uzbrojenie w: prąd, woda, gaz, kanalizacja, telefon. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym z zaakcentowanymi dwoma wejściami. Budynek wzniesiony około 21 lata temu. Standard wykończenia budynku średni. Stan techniczny dobry. Powierzchnia użytkowa (bez garażu i pomieszczeń gospodarczych): 162,25 m2. (5 pokoi) Budynek warsztatowy, bez podpiwniczenia, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, wzniesiony około 15 lat temu o powierzchni użytkowej 236,84 m2 (bez piwnicy - pomieszczenia kotłowni).Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 1 060 400,00zł.

Cena wywołania wynosi: 795 300,00zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 106 040,00zł. na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 49/15, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Komornik sądowy ze względów bezpieczeństwa rekomenduje wpłaty kwoty 106 040,00 zł. przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego j/w.

Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 1891/18/5), w godzinach urzędowania sekretariatu tj: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30 lub w kancelarii komorniczej.

Komornik sądowy działając zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 5 kpc zawiadamia, w dniu 05-03-2020r. o godz. 14:00 udostępni celem oględzin przedmiotową nieruchomość. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.Kontakt:
Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski
tel: 61 222 49 94
poznan.tomaszewski@komornik.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 4589/3186/ODS
Osoba kontaktowa: Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski
email: poznan.tomaszewski@komornik.pl
tel. 61 222 49 94

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO