nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Jedlina Zdrój

22 m² Jedlina-Zdrój (08-04-2021)

Działka na sprzedaż Jedlina-Zdrój
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Jedlina-Zdrój

Powierzchnia działki:
22 m²

Cena sprzedaży:
4.000 zł, 181 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Jedlina-Zdrój 06.04.2021 r.

GPM.6840.46.2020


WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Południowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 690/4 o powierzchni 0,0022 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00008828/5.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość gruntowa nr 690/4 oznaczona jest symbolem 1MN/MW z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej;

2. W ewidencji gruntów działka nr 690/4 oznaczona jest użytkiem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.Cena wywoławcza: 4 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. o godzinie 11.00

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

2. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 400 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 4 maja 2021 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) ,,wadium-działka nr 690/4".

3. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

4. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 74/8510963Sporządziła: J. WiśniewskaKontakt:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
tel: 748510963
nieruchomosci@jedlinazdroj.eu


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 29529/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
email: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu
tel. 748510963

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO