nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Katowice

2200 m² Katowice Szopienice (22-08-2022)

Działka na sprzedaż Katowice Szopienice
Działka na sprzedaż Katowice Szopienice
Działka na sprzedaż Katowice Szopienice
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Katowice Szopienice

Powierzchnia działki:
2200 m²

Cena sprzedaży:
700.000 zł, 318 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Szanowni Państwo,
oferujemy na sprzedaż działkę położoną w Katowicach Szopienicach na terenach przemysłowych - powierzchnia około 2200m2, wjazd bezpośrednio z drogi.
21 P,U - Tereny obiektów produkcyjnych, us ł ug, sk ł adów i magazynów.
Działka pod każda działalność -obok sąsiedztwo zakłady przemysłowe, położona na uboczu.
Właściciel złożył wniosek zgodę na wycinkę drzew.
Działka znacznie oddalona od zabudowań mieszkalnych.

UCHWAŁA NR VII/93/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2007 r. (mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 105 i 120) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo - zachodniej części dzielnicy Szopienice w Katowicach

Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urz ą dzenia produkcyjne w tym wysokich technologii, obiekty i urz ą dzenia obs ł ugi komunikacji samochodowej, centra logistyczne, sk ł ady i magazyny, obiekty biurowe, obiekty us ł ug gastronomii, administracji, us ł ug finansowych, parkingi.
- wska ź nik intensywno ś ci zabudowy dla obiektów produkcyjnych, obs ł ugi komunikacji samochodowej, centrów logistycznych, sk ł adów i magazynów wynosi 0,2-0,9
- wska ź nik intensywno ś ci zabudowy dla obiektów biurowych, gastronomicznych, administracyjnych, us ł ug finansowych wynosi 0,4-1,1,
- maksymalna wysoko ść zabudowy wynosi 25m,
- dla jednostek oznaczonych jako 17 P,U; 18 P,U ; 19 P,U ; 20 P,U ; 21 P,U ; 22 P,U
- Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urz ą dzenia produkcyjne w tym wysokich technologii, obiekty i urz ą dzenia obs ł ugi komunikacji samochodowej, centra logistyczne, sk ł ady i magazyny, obiekty biurowe, obiekty us ł ug gastronomii, administracji, us ł ug finansowych, parkingi.
- wska ź nik intensywno ś ci zabudowy dla obiektów produkcyjnych, obs ł ugi komunikacji samochodowej, centrów logistycznych, sk ł adów i magazynów wynosi 0,2-0,9
- wska ź nik intensywno ś ci zabudowy dla obiektów biurowych, gastronomicznych, administracyjnych, us ł ug finansowych wynosi 0,4-1,1, maksymalna wysoko ść zabudowy wynosi 25m,
- ustala si ę zakaz lokalizacji w obr ę bie jednostki:
− stacji paliw, z ł omowisk, , punktów skupu lub magazynowania surowców wtórnych, zak ł adów utylizacji odpadów i otwartych sk ł adowisk, wolnostoj ą cych jednokondygnacyjnych obiektów handlowych, wolnostoj ą cych no ś ników reklamowych o powierzchni reklamowej przekraczaj ą cej 6m 2 , wymagane jest sytuowanie i standardy wykonania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nie maj ą ce negatywnego wp ł ywu na estetyk ę otoczenia, jak równie ż utrzymanie tych miejsc w nale ż ytym stanie
wymaga si ę wyposa ż enia obiektów w parkingi w ilo ś ci dostosowanej do rodzaju i skali prowadzonej dzia ł alno ś ci.

Dojazd samochodami typu TIR- brak obciążeń tonażowych.
Media w drodze.
Cena do negocjacji

Cena 700 000zł netto do negocjacji
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA
::KONTAKT DO AGENTA
Agata Piwowarska-Jesionka
533311149
agata@demehlem.nieruchomosci.pl
::DANE BIURA
de Mehlem Nieruchomości
Witczaka 20
41-902 Bytom
505 100 825
www.demehlem.nieruchomosci.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Agnieszka de Mehlem (licencja nr: 19796)

Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my

ID ofery: MEH-GS-1661
Osoba kontaktowa: Agata Piwowarska-Jesionka
email: agata@demehlem.nieruchomosci.pl
tel. 533311149

Dane kontaktowe:

de Mehlem Nieruchomości
ul. Witczaka 20, 41-902 Bytom
tel: 505 100 825
www.demehlem.nieruchomosci.pl
biuro@demehlem.nieruchomosci.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO