nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Kutno

79 m² Kutno (18-12-2020)

Działka na sprzedaż Kutno
Działka na sprzedaż Kutno
Działka na sprzedaż Kutno
Działka na sprzedaż Kutno
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Kutno

Powierzchnia działki:
79 m²

Cena sprzedaży:
96.000 zł, 1.215 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOSCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O.

W UPADŁOSCI Z SIEDZIBA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 27 listopada 2020 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, położonej w Kutnie, przy ul. Mickiewicza 33, wraz z odrębnym prawem własności budowli na niej posadowionej, dla którego prowadzona jest KW nr LD1K/00054622/1, które to prawo objęte zostało Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 17.02.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 137 000 zł netto (sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 96 000 zł netto (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Kutnie to wartość przyjęta dla wymuszonej sprzedaży, tj.: 96 000 zł netto (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 stycznia 2021 roku;

3. wadium wynosi 9 600 zł (dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).Tryb składania ofert:

1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40-028) przy ul. Francuskiej 34 V p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.Konkurs ofert:

1. otwarcie ofert nastąpi 29 stycznia 2021 roku o godz. 12:15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 w Katowicach, przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (32) 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.stal-met.kubiczekm.com.Marcin Mirosław Kubiczek

(kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244)Kontakt:
Syndyk Marcin Kubiczek
tel: +48 32 308 0000
milena.korczak@kubiczekm.com


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 28594/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Syndyk Marcin Kubiczek
email: milena.korczak@kubiczekm.com
tel. +48 32 308 0000

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO