nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż Lądek Zdrój

290 m² Lądek-Zdrój (25-11-2020)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Lądek-Zdrój

Powierzchnia działki:
290 m²

Cena sprzedaży:
24.600 zł, 84 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Na podstawie § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), zamieszcza się:

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrza Lądka-Zdroju

1) o I ustnym przetargu ograniczonym Nr IF.6840.79.2020.403 na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lądku-Zdroju przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 273/8 (AM-6) o powierzchni 0,0290 ha (klasoużytek: RIIIb), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00072537/7.Cena wywoławcza: 24 600,00 zł Wadium: 2 500,00 złPrzetarg odbędzie się dnia 14 stycznia 2021 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w pok. nr 26 (II piętro). Termin wpłaty wadium do 7 stycznia 2021 r. Termin do złożenia wymaganych dokumentów wymienionych w ogłoszeniu o przetargu do 7 stycznia 2021 r. Wyżej wymienione ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przy ul. Rynek 31, od dnia 25.11.2020 r. do dnia 14.01.2021 r. a także podlega ono publikacji na stronach internetowych tut. Urzędu www.ladek.pl w zakładce Oferty inwestycyjne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - Nieruchomości komunalne. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargach można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 7.30 - 15.30, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, p. nr 24, tel. (74) 811 78 75 lub geodezja@ladek.pl.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
tel: 74 8 117 885
dzierzawy@ladek.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 28411/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
email: dzierzawy@ladek.pl
tel. 74 8 117 885

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO