nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż mazowieckie

34 m² Michałowice gm. Mogielnica (13-01-2021)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Michałowice gm. Mogielnica

Powierzchnia działki:
34 m²

Cena sprzedaży:
5.640 zł, 165 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Mogielnica:- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Michałowice gm. Mogielnica, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00082548/5dz. nr 462/1 o pow. 0,34ha

klasy gruntu ŁIV - 0,16ha,ŁV-0,14ha,N - 0,04ha

Cena wywoławcza wynosi 5.640,00zł (słownie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych)

Wadium w wysokości 600,00zł

Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki stwierdza się na podstawie ewidencji gruntów.Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2021r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium do 11 lutego 2021r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica :

BS Piaseczno Filia Mogielnica

14 8002 0004 0045 9938 2021 0001

Odpowiednio wcześniej tak, aby w 11 lutego 2021r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej : dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działki, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Posiadanie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.Szczegółowe warunki przetargu zawarte zostaną w regulaminie przetargowym

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica może odwołać przetarg z ważnych powodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica bip.mogielnica.pl oraz www.mogielnica.plMogielnica, dnia 13.01.2021r..

dr Sławomir ChmielewskiSporządziła:

Inspektor -Małgorzata Sierajewska

tel. 48/6635149 wew.36

e-mail: gospodarkagruntami@mogielnica.plKontakt:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
tel: 48/663 51 49 wew. 36
gospodarkagruntami@mogielnica.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 28731/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
email: gospodarkagruntami@mogielnica.pl
tel. 48/663 51 49 wew. 36

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO