nieruchomości>działki sprzedaż>działki sprzedaż podkarpackie

200 m² Tajęcina gm. Trzebownisko (07-01-2021)

Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Działka na sprzedaż

Lokalizacja:
Tajęcina gm. Trzebownisko

Powierzchnia działki:
200 m²

Cena sprzedaży:
8.000 zł, 40 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Wójt Gminy Trzebownisko

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Tajęcinie gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko, oznaczonej jako:

- nr 168/1 o pow. 0,0200 ha,

cena wywoławcza 8 000,00 zł za całość brutto

wadium wynosi 1 500,00 zł

Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku Vat.Postąpienie nie może być niższe, niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko uchwalonym przez Radę Gminy Trzebownisko uchwałą nr XII/119/99 z dnia 17.12.1999r. z późn. zm. działka położona jest w terenach oznaczonych Mu tj. obszary zabudowane, i które mogą być przeznaczone pod zabudowę, obszary zabudowy mieszkaniowo- usługowej, zagrodowej i drobnej produkcji.

Działka nie ma wydanych warunków zabudowy. Działka zlokalizowana jest w centrum wsi, w sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, teren płaski, kształt działki określono jako zły (działka jest wąska posiada 5m szerokości). Wschodnia i zachodnia granica działki przylega do terenów zabudowanych, od południa przylega do drogi asfaltowej, natomiast od północy graniczy z terenem niezabudowanym będącym własnością gminy. Na działce w południowej części stoi słup elektroenergetyczny typu ,,As", działka użytkowana jako warzywnik. Sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 do dnia 5 lutego 2021 r. włącznie (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko (nazwę) wpłacającego oraz numer działki.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w miejscowości Tajęcina, na stronie internetowej www.bip.trzebownisko.pl oraz w prasie.

Szczegółowe informacje dotyczące w / w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzebownisku p.14, tel. (017) 77- 13- 714.


WÓJT GMINY TRZEBOWNISKO


,,Urząd Gminy Trzebownisko przetwarza dane osobowe uczestników przetargu. Więcej szczegółów jest dostępne na stronie internetowej: www.bip.trzebownisko.pl w zakładce Ogłoszenie i Informacje."

Kontakt:
Urząd Gminy Trzebownisko
tel: (017) 77- 13- 714
poczta@trzebownisko.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 28679/3186/OGS
Osoba kontaktowa: Urząd Gminy Trzebownisko
email: poczta@trzebownisko.pl
tel. (017) 77- 13- 714

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO