nieruchomości>lokale sprzedaż>lokale sprzedaż Warszawa

11,5m² Warszawa (02-04-2021)

Lokal na sprzedaż Warszawa
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Lokal na sprzedaż

Lokalizacja:
Warszawa

Powierzchnia:
11,5 m²

Cena sprzedaży:
7.978 zł, 693 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MAGDALENY RYTKI

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki miejsca postojowego nr 407 stanowiącego udział (1/246) w prawie własności lokalu niemieszkalnego - garażu wielostanowiskowego nr 8, położonego w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej 83, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: WA6M/00438480/6.

Cena wywoławcza: 7.978,00 zł brutto.

Szczegółowy opis nieruchomości, wycena oraz Regulamin konkursu znajdują się na stronie www.syndyk-sprzeda.com

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku w biurze syndyka przy ul. Pańskiej 75 lok. 6, 00-834 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres biura syndyka lub elektronicznie upadlosci@kancelaria-strynkiewicz.pl w tytule wskazując ,,Oferta na zakup nieruchomości Magdaleny Rytki, sygn. akt: XVIII GUp 1101/19". Decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie data jej nadania.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi Oferentami ustna aukcja (licytacja).

Informacji na temat konkursu udziela syndyk Aleksandra Strynkiewicz-Kondracka telefonicznie pod nr tel. 698-665-914 lub e-mail: upadlosci@kancelaria-strynkiewicz.pl

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w kwocie 1.000,00 zł.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4745Kontakt:
Syndyk Aleksandra Strynkiewicz - Kondracka
tel: 698-665-914
upadlosci@kancelaria-strynkiewicz.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 1899/3186/OLS
Osoba kontaktowa: Syndyk Aleksandra Strynkiewicz - Kondracka
email: upadlosci@kancelaria-strynkiewicz.pl
tel. 698-665-914

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO