nieruchomości>mieszkania sprzedaż>mieszkania sprzedaż Katowice

30,82m² Katowice (15-10-2020)

Mieszkanie na sprzedaż Katowice
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Mieszkanie na sprzedaż

Lokalizacja:
Katowice

Metraż / liczba pokoi:
30,82m² / 1 pok.

Piętro:
1p

Cena sprzedaży:
120.000 zł, 3.893 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
ŚLĄSKO - DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ

POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE,

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 125 030 600,00 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH

WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. BUKOWEJ 2/13a

- cena wywoławcza: 120 000 zł, wadium: 12 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

- powierzchnia lokalu: 30,82 m? (1 pokój, kuchnia)

- pomieszczenie przynależne: piwnica 5,00 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0072

Dzielnica: Dąb Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 12. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 9/4

- cena wywoławcza: 120 000 zł, wadium: 12 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

- powierzchnia lokalu: 41,24 m? (1 pokój, kuchnia, łazienka)

- pomieszczenie przynależne: piwnica 5,40 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0124

Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: parter3. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 9/8

- cena wywoławcza: 100 000 zł, wadium: 10 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

- powierzchnia lokalu: 41,80 m? (1 pokój, kuchnia)

- pomieszczenie przynależne: piwnica 10,60 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0140

Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji nadziemnych: 3 Piętro: 14. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. KŚCIUCZYKA 4/2

- cena wywoławcza: 145 000 zł, wadium: 14 500 zł, postąpienie: 2 000 zł

- powierzchnia lokalu: 37,60 m? (1 pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc, przedpokój)

- pomieszczenie przynależne: piwnica 5,60 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej: 432/3714

Dzielnica: Kostuchna Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 Piętro: parter5. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ZAMKOWEJ 36b/8

- cena wywoławcza: 100 000 zł, wadium: 10 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

- powierzchnia lokalu: 27,86 m? (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0016

Dzielnica: Janów Miejski Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: 26. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 10/4

- cena wywoławcza: 90 500 zł, wadium: 9 500 zł, postąpienie: 1 000 zł

- powierzchnia lokalu: 94,92 m? (4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, 2 pomieszczenia gospodarcze)

- pomieszczenie przynależne: piwnica 3,17 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

- udział w nieruchomości wspólnej: 0,0258

Dzielnica: Śródmieście Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 Piętro: parterLokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OKREŚLONO PONIŻEJ.

OGLĘDZINY LOKALI MIESZKALNYCH:

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 21.10.2020 do 09.11.2020 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1 - 3 Administracja KLEOFAS ul. Gliwicka 204 Katowice tel. 32/ 781 66 14 wew. 170

Nr 4 Administracja MURCKI ul. Kściuczyka 3b Katowice tel. 32/ 209 40 04 wew. 504

Nr 5 Administracja WIECZOREK ul. Krawczyka 3 Katowice tel. 32/ 353 30 88 wew. 800

Nr 6 Administracja MYSŁOWICE ul. Świerczyny 7 Mysłowice tel. 32/ 318 29 00 wew. 659

UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z właściwą Administracją.TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

10 listopada 2020 roku (wtorek) od godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach 1 piętro Administracja Kleofas. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje poszczególnych lokali będą odbywać się co 5-10 minut tj.:

godzina 9:00 - lokal z pozycji nr 1

godzina 9:10 - lokal z pozycji nr 2

godzina 9:20 - lokal z pozycji nr 3

godzina 9:30 - lokal z pozycji nr 4

godzina 9:40 - lokal z pozycji nr 5

godzina 9:50 - lokal z pozycji nr 6

Zgodnie z zalecanymi standardami bezpieczeństwa, prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek i własnego długopisu oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin, gdyż oczekiwanie na licytacje w siedzibie Spółki będzie niemożliwe.INFORMACJI DODATKOWYCH DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW PRZETARGOWYCH UDZIELA DZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI POD NUMERAMI TELEFONÓW : 32/781-66-16 W. 121 LUB KOM. 665 664 028WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 6 listopada 2020 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, taksa, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę.

7. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

7.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).

8. Osoby przystępujące do przetargu, winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki.ŚLĄSKO - DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB ZMIANY WARUNKÓW PRZETARGU, ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZ PODANIA PRZYCZYNY. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH DOSTĘPNYMI W SIEDZIBIE SPÓŁKI LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.SDSM.PL.

Kontakt:
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
tel: 32/781-66-16 w. 121
ogloszenia@monitorurzedowy.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 6713/3186/OMS
Osoba kontaktowa: Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
email: ogloszenia@monitorurzedowy.pl
tel. 32/781-66-16 w. 121

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO