nieruchomości>mieszkania sprzedaż>mieszkania sprzedaż Poznań

63m² Poznań, Robocza 43/3 (17-03-2023)

Mieszkanie na sprzedaż Poznań
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Mieszkanie na sprzedaż

Lokalizacja:
Poznań
Robocza 43/3

Metraż / liczba pokoi:
63m² / 3 pok.

Piętro:
3/5p

Cena sprzedaży:
380.000 zł, 6.031 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Właściciel

Treść ogłoszenia:
OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI
Syndyk masy upadłości o sygn. akt XI GUp 289/16 oraz XI GUp 353/19 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki trzech nieruchomości lokalowych sprzedawanych oddzielnie, szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym i Regulaminie sprzedaży.
Ogólne warunki sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest :
1. Nieruchomość lokalowa położona w Poznaniu przy ul. Roboczej 43/9 o pow. 63 m2 dla której prowadzona jest KW PO2P/00229905/6 za cenę min. 285.000,- zł
2. Nieruchomość lokalowa położona w Poznaniu przy ul. Roboczej 43/8 o pow. 63 m2 dla której prowadzona jest KW PO2P/00229904/9 za cenę min. 380.000,- zł
3. Nieruchomość lokalowa położona w Poznaniu przy ul. Roboczej 43/16 o pow. 63 m2 dla której prowadzona jest KW PO2P/00229909/4 za cenę min. 380.000,- zł
Wszystkie mieszkania są niezamieszkałe.
4. Bezwarunkowe oferty na zakup poszczególnej nieruchomości, należy przesłać pocztą na adres : Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-023 Borówiec, w terminie do dnia 17.04.2023r. , w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta zakupu - upadłość konsumencka J.K. "lub ,,upadłość R.W.". Liczy się data wpływu.
5. Do oferty zakupu należy dołączyć dowód wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej za każdą nieruchomość oddzielnie, na konto masy upadłości w mBank nr 51 1140 2004 0000 3002 7653 4126 lub 61 1140 2004 0000 3402 7802 2506, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert (liczy się data uznania na rachunku masy upadłości).
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2023 roku.
7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia lub odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wpłaconego wadium w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez syndyka innej oferty.
8. Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem sprzedaży można zapoznać się w umówionym telefonicznie z syndykiem terminie (tel. 693 629 269) lub wysyłając zapytanie na adres: syndyk.wilczynska@gmail.com
Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.odwlasciciela.pl
Dane kontaktowe:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO