nieruchomości>mieszkania sprzedaż>mieszkania sprzedaż Poznań

41m² Poznań (17-03-2020)

Mieszkanie na sprzedaż Poznań
Wyróżnienie ogłoszenia
aktualna liczba punktów
0

Rodzaj ogłoszenia:
Mieszkanie na sprzedaż

Lokalizacja:
Poznań

Metraż / liczba pokoi:
41m² / 1 pok.

Cena sprzedaży:
191.325 zł, 4.666 zł/m²

Nadawca ogłoszenia:
Agencja nieruchomości

Treść ogłoszenia:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr XVIII w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań, działając na podstawie art. 952 kpc, art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 14-05-2020 o godz. 11:40

w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.07, przy ul. Kamiennogórskiej 26

odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości opisanej jako: (lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość) usytuowanej pod adresem 60-458 Poznań, ul. Słupska 60/2, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00068038/3Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (dwie kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony).

Funkcjonalnie składa się z następujących pomieszczeń: pokój, kuchnia, komunikacja oraz łazienka z WC. Powierzchnia użytkowa 41,0 m2.Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 255 100,00zł.

Cena wywołania wynosi: 191 325,00zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 25 510,00zł. na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski Kancelaria Komornicza nr. XVIII w Poznaniu, Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Poznaniu nr rachunku: 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 tytułem: Km 1673/18, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Komornik sądowy ze względów bezpieczeństwa rekomenduje wpłaty kwoty 25 510,00 zł. przelewem na rachunek bankowy komornika sądowego j/w.

Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, (akta dołączone do sprawy II Co 1812/18), w godzinach urzędowania sekretariatu tj: Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30 lub w kancelarii komorniczej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w Księdze Wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzenia własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt:
KSR Piotr Tomaszewski
tel: 61 222 49 94
poznan.tomaszewski@komornik.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

ID ofery: 6121/3186/OMS
Osoba kontaktowa: KSR Piotr Tomaszewski
email: poznan.tomaszewski@komornik.pl
tel. 61 222 49 94

Dane kontaktowe:

AMK Portal Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 24a, 83-330 Żukowo
tel.: 58 685 85 85, 502 011 101
www.monitorurzedowy.pl
biuro@monitorurzedowy.pl

Formularz kontaktowy:

Imię:
Telefon:
Mail:
Treść:

© NIERUCHOMOŚCI BEZPOŚREDNIO