Warunki nadawania ogłoszeń przez właścicieli oraz rodzaje ogłoszeń

Ogłoszenia do działu "Ogłoszenia bezpośrednie" mogą nadawać tylko osoby prywatne, będące właścicielami ogłaszanej nieruchomości.

Można nadawać następujące ogłoszenia:

Standardowe - bezpłatne

Wyróżnione - opłacone SMS-em

Wyróżnione - opłacone przelewem

Warunkiem wyróżnienia ogłoszenia opłacanego przelewem, będzie zaksięgowanie na naszym koncie kwoty za wybrany rodzaj wyróżnienia.

Wyróżnienie ogłoszenia jest ważne 30 dni od daty nadania w przypadku opłaty SMS lub w przypadku ogłoszeń opłacanych przelewem od daty zaksięgowania przelewu na koncie. W przypadku wycofania przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenia płatnego nie zwracamy opłaty za niewykorzystany okres.

Ważne w przypadku ogłoszeń opłaconych SMS-em. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni czy ogłoszenie zostało zapisane należy spróbować je nadać ponownie na ten sam kod. Jeżeli kod zostanie odrzucony to znaczy, że wcześniejsze ogłoszenie zostało zapisane poprawnie.

Nie zamieszczamy ogłoszeń, które odsyłają do konkurencyjnych pism lub Internetowych serwisów ogłoszeniowych.

Ogłoszenia muszą dotyczyć pojedynczego domu, mieszkania lub lokalu, nie mogą być reklamą całej inwestycji. Zdjęcia muszą przedstawiać oferowaną nieruchomość, jeżeli będą zawierać logo firmy lub portalu internetowego, adres strony www lub inne dane kontaktowe zostaną usunięte.

Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu przez 90 dni. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczony jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do ogłoszenia.

Zamieszczenie ogłoszenia oznacza akceptację wyżej podanych warunków.

Ogłoszenia nadane niezgodnie z powyższymi warunkami będą usuwane.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Komes Cezary Korgol z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, NIP 5241135402.

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do kojarzenia kontrahentów.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: e-biuro@bezposrednio.com

Twoje dane są przechowywane przez 90 dni.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane mogą zostać ujawnione właœciwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), a informacje w nich przechowywane wykorzystywane są do celów statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) oraz w celu utrzymywania sesji Użytkownika. Ustawienia cookies możesz zmienić w przeglądarce internetowej.

Obsługę płatności Premium SMS zapewnia Avantis S.A., www.justpay.pl, tel. 22 312 10 00. W przypadku braku SMS-a zwrotnego, przy zamówieniu kodu dostępu za pośrednictwem SMS-a, reklamacje należy zgłaszać do Avantis S.A. na adres reklamacje@avantis.pl