Warunki nadawania ogłoszeń przez deweloperów oraz rodzaje ogłoszeń

Ogłoszenia do działu "Ogłoszenia deweloperów" przyjmujemy tylko przez Internet.

Aby nadać ogłoszenie płatne należy wykupić pakiet punktów przelewając na konto wydawnictwa odpowiednią kwotę lub opłacić ogłoszenie SMS-em. Koszt jednego punktu to 1 zł brutto.
Minimalna liczba zamawianych punktów to 50 szt. lub wielokrotność. Koszt jednego pakietu wynosi 50 zł brutto. Na poleceniu przelewu jako tytuł płatności należy wpisać tekst "ABONAMENT" oraz adres e-mail lub nr telefonu komórkowego, na który zostanie przesłany kod aktywacyjny np. "ABONAMENT 000-00-00-00".

Po zaksięgowaniu przelewu na koncie wydawnictwa, zostanie wysłany kod aktywacyjny z przypisaną do niego liczbą wykupionych punktów. Zostanie on wysłany na wskazany w poleceniu przelewu telefon lub adres e-mail.

Otrzymany kod jest ważny aż do wyczerpania zamówionego limitu punktów.

Aby otrzymać fakturę VAT należy mailem - najpóźniej w następny dzień roboczy po wysłaniu przelewu - przysłać dane do faktury (kontakt).

Można nadawać następujące ogłoszenia:

Standardowe - bezpłatne

Wyróżnione - opłacone SMS-em

Wyróżnione - opłacone z abonamentu

Wyróżnienie ogłoszenia jest ważne 30 dni od daty nadania. W przypadku wycofania przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenia płatnego nie zwracamy opłaty za niewykorzystany okres.

Ważne w przypadku ogłoszeń opłaconych SMS-em. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni czy ogłoszenie zostało zapisane należy spróbować je nadać ponownie na ten sam kod. Jeżeli kod zostanie odrzucony to znaczy, że wcześniejsze ogłoszenie zostało zapisane poprawnie.

Ogłoszenia muszą dotyczyć pojedynczego domu, mieszkania lub lokalu, nie mogą być reklamą całej inwestycji. Zdjęcia muszą przedstawiać oferowaną nieruchomość, jeżeli będą zawierać logo firmy lub portalu internetowego, adres strony www lub inne dane kontaktowe zostaną usunięte.

Ogłoszenia muszą dotyczyć pojedynczego domu, mieszkania lub lokalu, nie mogą być reklamą całej inwestycji. Zdjęcia muszą przedstawiać oferowaną nieruchomość, jeżeli będą zawierać logo firmy lub portalu internetowego, adres strony www lub inne dane kontaktowe zostaną usunięte.

Dane do faktury prosimy przesłać emailem lub przekazać telefonicznie. Fakturę wysyłamy natychmiast po otrzymaniu wpłaty.

Nie zwracamy pieniędzy za wykupione, a niewykorzystane pakiety punktów.

Nie zamieszczamy ogłoszeń, które odsyłają do konkurencyjnych internetowych serwisów ogłoszeniowych.

Zamieszczenie ogłoszenia oznacza akceptację wyżej podanych warunków.

Ogłoszenia nadane niezgodnie z powyższymi warunkami będą usuwane.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do przeredagowywania treści ogłoszeń, klasyfikowania oraz odmowy publikacji.

Zabrania się przedrukowywania, kopiowania lub jakiegokolwiek powielania ogłoszeń.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Komes Cezary Korgol z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, NIP 5241135402.

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do kojarzenia kontrahentów.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: e-biuro@bezposrednio.com

Twoje dane są przechowywane przez 90 dni.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane mogą zostać ujawnione właœciwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), a informacje w nich przechowywane wykorzystywane są do celów statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) oraz w celu utrzymywania sesji Użytkownika. Ustawienia cookies możesz zmienić w przeglądarce internetowej.

Obsługę płatności Premium SMS zapewnia Avantis S.A., www.justpay.pl, tel. 22 312 10 00. W przypadku braku SMS-a zwrotnego, przy zamówieniu kodu dostępu za pośrednictwem SMS-a, reklamacje należy zgłaszać do Avantis S.A. na adres reklamacje@avantis.pl