TWOJE OGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO WYRÓŻNIONE !!!
Brak ogłoszenia o takim numerze.

Wyróżnienie ogłoszenia

Wpisz liczbę punktów:
Wpisz kod:
Dodatkowe informacje
Aby wyróżnić ogłoszenie należy wykupić pakiet punktów przelewając na konto firmy Komes nr 05 2130 0004 2001 0256 5109 0002 odpowiednią kwotę.
Wyróznienie jest ważne przez 30 dni od daty wpisania kodu.
Ogłoszenie można wyróznić dowolną liczbą punktów od 1 aż do maksymalnej liczby przypisanej do danego kodu. Można powtarzać tą czynność wielokrotnie aż do wyczerpania punktów przypisanych do danego kodu.
Koszt jednego punktu to 1 zł brutto.
Minimalna liczba zamawianych punktów to 50 szt. lub wielokrotność.
Na poleceniu przelewu jako tytuł płatności należy wpisać tekst "ABONAMENT" oraz adres e-mail lub nr telefonu komórkowego, na który zostanie przesłany kod aktywacyjny np. "ABONAMENT 000-00-00-00".